Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ!
Прийом студентів, які здобули ступінь магістра або спеціаліста за спеціальностями:
021
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
  • – іспит з іноземної мови;
  • – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
061
Журналістика
  • – іспит з іноземної мови;
  • – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
041
Готельно-ресторанна справа
  • – іспит з іноземної мови;
  • – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
042
Туризм
  • – іспит з іноземної мови;
  • – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
281
Публічне управління та адміністрування
  • – іспит з іноземної мови;
  • – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • – іспит з іноземної мови;
  • – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якої передбачає присудження ступеня доктора філософії.

Термін навчання – 4 роки.

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву особисто, в паперовій формі, до Приймальної комісії, та оригінали документів:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і одаток до нього;

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ДОДАЄТЬСЯ:

– копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

– засвідчена копія трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають до аспірантури без відриву від виробництва);

– медична довідка за формою № 086-о (оригінал);

– рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

– посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

– наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

 

Етапи вступної кампанії за всіма формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії за всіма формами здобуття освіти
І сесія ІІ сесія
Початок прийому заяв та документів 16 серпня

2022 року

17 жовтня

2022 року

Закінчення прийому заяв та документів 15 вересня

2022 року

07 листопада

2022 року

Строки проведення фахових випробувань 16-22 вересня

2022 року

07–10 листопада

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 24 вересня

2022 року

11 листопада

2022 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування 27 вересня

2022 року

14 листопада

2022 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 вересня

2022 року

не пізніше

30 листопада

2022 року

Телефони для консультацій:
(063) 258 63 27;  (098) 597 34 13;  (095) 753 67 34;
(044) 285 00 36;  (044) 284 63 40;  (044) 284 63 85 .