Вступ до аспірантури
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ!
Прийом студентів, які здобули ступінь магістра або спеціаліста за спеціальностями:
021
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
  – іспит з іноземної мови;
  – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
061
Журналістика
  – іспит з іноземної мови;
  – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
041
Готельно-ресторанна справа
  – іспит з іноземної мови;
  – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
042
Туризм
  – іспит з іноземної мови;
  – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
281
Публічне управління та адміністрування
  – іспит з іноземної мови;
  – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  – іспит з іноземної мови;
  – іспит зі спеціальності;
  – наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності .

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якої передбачає присудження ступеня доктора філософії.

Термін навчання – 4 роки.