Аспірантура

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

sdfsdf

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якої передбачає присудження ступеня доктора філософії.

Набір здійснюється за такими спеціальностями:

061 Журналістика

281 Публічне управління та адміністрування

242 Туризм

241 Готельно-ресторанна справа

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Етапи вступної компанії

Навчання з відривом від виробництва

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

09 березня  2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 березня  2020 року

Строки проведення фахових випробувань та вступних екзаменів

24 – 27 березня  2020 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування

30 березня  2020 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 31 березня 2020 року

Додатковий конкурсний відбір та дозарахування вступників

Початок прийому заяв та документів

11 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 серпня  2020 року

Строки проведення фахових випробувань та вступних екзаменів  (у додатковому конкурсному відборі )

26-28 серпня  2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (у додатковому конкурсному відборі)

29 серпня  2020 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування ( у додатковому конкурсному відборі)

30 серпня  2020 року

Терміни зарахування вступників

(у додатковому конкурсному відборі)

не пізніше 31 серпня  2020 року

Термін навчання – 4 роки.

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву особисто, в паперовій формі, до Приймальної комісії, та  оригінали документів:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, додається:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчена копія трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають до аспірантури без відриву від виробництва);
 • медична довідка за формою № 086-о (оригінал);
 • рекомендація  Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • наукова  доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

Консультації по телефону:
Тел.:   (044) 284-63-40 ; (044) 284-63-85; (097) 015-89-94