Вступ до магістратури
МРІЄШ ЗДОБУТИ СУЧАСНУ ВИЩУ ОСВІТУ – ТОДІ ТОБІ САМЕ ДО НАС!
Прийом студентів для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:
021
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
  • – Мотиваційний лист
022
Дизайн
  • – Мотиваційний лист
024
Хореографія
  • – Мотиваційний лист
025
Музичне мистецтво
  • – Мотиваційний лист
026
Сценічне мистецтво
  • – Мотиваційний лист
028
Менеджмент соціокультурної діяльності
  • – Мотиваційний лист
029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • – Мотиваційний лист
034
Культурологія
  • – Мотиваційний лист
061
Журналістика
  • – На основі здобутого ступеня бакалавра
  Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) та фаховий іспит (КУК) + мотиваційний лист.
  • – На основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
  Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови (КУК) (на вибір вступника) та фаховий іспит + мотиваційний лист
241
Готельно-ресторанна справа
  • – Мотиваційний лист
242
Туризм
  • – Мотиваційний лист
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • – На основі здобутого ступеня бакалавра
  Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) та фаховий іспит (КУК) + мотиваційний лист.
  • – На основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
  Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови (КУК) (на вибір вступника) та фаховий іспит + мотиваційний лист

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ!

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» конкурсний відбір здійснюється за результатами розгляду мотиваційних листів.

 

Для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями 061 «Журналістика», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний відбір проводиться у формі магістерського тесту навчальної компетентності (УЦОЯО) та фахового іспиту (КУК) + мотиваційного листа.

 

У разі вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на спеціальності  061 «Журналістика», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зараховуються результати магістерського тесту навчальної компетентності (УЦОЯО) або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (КУК) (на вибір вступника) та фахового іспиту + мотиваційного листа.

Реєстрація вступників на магістерський тест загальної навчальної компетентності  розпочинається о 09:00 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року.

 Вступники, у терміни, відведені для реєстрації, надсилають на електронну адресу: kuk_kiev@ukr.net скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для заповнення екзаменаційного листка (зразок)
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові вступника.

У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності) вступника.

Телефони для консультацій:(063) 258 63 27;

(098) 597 34 13; (095) 753 67 34;

 (044) 285-00-36; (044) 284-63-40;

(044) 284-63-85.