Вступ до магістратури
МРІЄШ ЗДОБУТИ СУЧАСНУ ВИЩУ ОСВІТУ – ТОДІ ТОБІ САМЕ ДО НАС!
Прийом студентів для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:
021
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
022
Дизайн
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
024
Хореографія
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
025
Музичне мистецтво
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
026
Сценічне мистецтво
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
027
Музеєзнавство, пам’яткознавсто
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
028
Менеджмент соціокультурної діяльності
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
034
Культурологія
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
051
Економіка
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
061
Журналістика
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
073
Менеджмент
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
122
Комп’ютерні науки
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
241
Готельно-ресторанна справа
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
242
Туризм
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
281
Публічне управління та адмініструванн
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит( складається в Київському університеті культури)
081
Право
  – Єдиний вступний іспит з іноземної мови(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит(складається в Українському центрі оцінювання якості освіти)

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, та фахового вступного випробування, складеного в рік

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Конкурсний відбір проводиться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складеного в рік вступу.

У разі вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю (крім спеціальності 081 «Право») зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках або вступного іспиту з іноземної мови, складеного в Київському університеті культури (на вибір вступника) та результати фахового вступного випробування.