Вступ до магістратури
МРІЄШ ЗДОБУТИ СУЧАСНУ ВИЩУ ОСВІТУ – ТОДІ ТОБІ САМЕ ДО НАС!
Прийом студентів для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:
021
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
022
Дизайн
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
024
Хореографія
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
025
Музичне мистецтво
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
026
Сценічне мистецтво
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
027
Музеєзнавство, пам’яткознавсто
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
028
Менеджмент соціокультурної діяльності
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
034
Культурологія
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
051
Економіка
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Єдине фахове вступне випробування (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти)
061
Журналістика
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Єдине фахове вступне випробування (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти)
073
Менеджмент
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Єдине фахове вступне випробування (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти)
122
Комп’ютерні науки
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
241
Готельно-ресторанна справа
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
242
Туризм
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Фаховий іспит (складається в Київському університеті культури)
281
Публічне управління та адміністрування
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Єдине фахове вступне випробування (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти)
291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • – Єдиний вступний іспит з іноземної мови (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти);
  – Єдине фахове вступне випробування (складається в Українському центрі оцінювання якості освіти)

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках, та фахового вступного випробування, складеного в рік вступу.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний відбір проводиться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках та єдиного фахового вступного випробування, складовими якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності.

У разі вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020, 2021 і 2022 роках та єдиного фахового вступного випробування або результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, складених в Київському університеті культури (на вибір вступника).

Реєстрація вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) розпочинається о 09:00 26 квітня та закінчується о 18:00 17 травня 2022 року.

Вступники, у терміни, відведені для реєстрації, надсилають на електронну адресу: kuk_kiev@ukr.net скановані копії (фотокопії):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для заповнення екзаменаційного листка (зразок)

– документа, що посвідчує особу;

– облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

– медичного висновку за формю первинної облікової документації 086-3/о (у разі неохідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

– фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові вступника.

У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності) вступника.

Телефони для консультацій: (044) 285-00-36;
(044) 284-63-40; (044) 284-63-85