«Україна і світ»: міжнародна культурна співпраця

ukrisv14

В Університеті культури розпочалась міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Організували конференцію Кафедра міжнародних відносин і Департамент міжнародного співробітництва.

На захід завітали науковці з Польщі, Чехії, Великої Британії, Словенії, Кувейту та інших. Особливими гостями конференції стали Надзвичайний і Повноважний посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті та повірений у справах, виконуючий обов’язки посла Сирійської Арабської Республіки в Україні доктор Хассан Хаддур.

ukrisv15

ukrisv15

Відкрив пленарне засідання конференції і представив поважних гостей Михайло Поплавський. Звертаючись до аудиторії, він наголосив на важливості співпраці університету культури із закордонними навчальними закладами і відзначив, що конференція «Україна і світ» покликана стати поштовхом до активного вивчення молодим поколінням міжнародної співпраці у сфері культури.

ukrisv15

ukrisv15

Першим із доповіддю на тему «THE ROLE INDIA CAN PLAY IN THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE» виступив Надзвичайний і Повноважний посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті. Спікер представив чимало переваг співробітництва індійської та української держав, серед яких – зацікавленість індійських туристів у знайомстві з українською культурою, велика кількість індійської молоді, яка б хотіла здобути освіту в Україні, можливість обміну досвідом вірної побудови демократичного устрою держави – і зауважив: «партнерські відносини між Україною та Індією можуть бути ефективними та надійними для обох країн».

ukrisv14

Повірений у справах, виконуючий обов’язки посла Сирійської Арабської Республіки в Україні доктор Хассан Хаддур представив аудиторії доповідь на тему «THE LATEST DEVELOPMENTS IN THE WAR AGAINST SYRIA». Доктор Хаддур розповів про конфлікт у республіці, окреслив хронологію подій та висловив щиру надію на покращення ситуації.

ukrisv14

Із доповіддю на тему «ТРИ РОКИ ПІСЛЯ МАЙДАНУ: ЗМІНИ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТИРІВ» виступила кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.

ukrisv15

ukrisv15

Доктор соціологічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Судаков розповів про проблеми ідентифікації онтологічних чинників соціальної напруженості в соціологічних теоріях глобалізації.

ukrisv14

Звернувся до учасників заходу і академічний директор Лондонської школи бізнесу Apsley, кандидат наук, доцент Фуллер Себастіан. Він презентував аудиторії Лондонську школу бізнесу Apsley та зауважив, що був вражений українською студентською молоддю, яка постійно шукає можливості для реалізації своїх амбіцій і наполегливо працює задля кращого майбутнього України.

ukrisv14

Канцлер Варшавського університету менеджменту Радослав Давіджук у своєму зверненні відзначив: «Світ має постійно чути про Україну. А ми – науковці – маємо зробити так, аби ця інформація була корисною для країни».

ukrisv14

На пленарному засіданні виступив також випускник Університету культури (1996 р.), доктор філософії з педагогічних наук Вищого інституту театральних мистецтв у Кувейті Фадель Аль-Муваїл. Учасникам конференції він представив збірку творів Тараса Шевченка, яка вперше у світі видана арабською мовою.

ukrisv14

Директор регіонального етнографічного музею в місті Тарнова Шпанар Анджей презентував доповідь «ODDZIAŁ MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE».

ukrisv14

Доктор політичних наук, професор КНУКіМ Інна Костиря розповіла про переосмислення ціннісних засад міжнародних відносин в умовах глобалізації.

ukrisv14

У ході обговорень учасники розглянули актуальні для сьогодення питання міжнародної співпраці в освітній сфері та практики охорони культурної спадщини в Україні і світі, перспективи розвитку сучасного міжнародного права, наукові дослідження в галузі міжнародних відносин.

Зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол, кандидат політичних наук Київського національного університету культури і мистецтв Роман Безсмертний представив доповідь на тему «СУЧАСНА МІЖНАРОДНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ».

ukrisv14

Конференція діяла за кількома тематичними напрямками у 8-ми секціях і була спрямована на встановлення конструктивного діалогу між учасниками.

Секція 1. Історико-теоретичні аспекти міжнародних відносин.

Керівник секції – доктор політичних наук, професор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Лариса Кочубей.

Секція 2. Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія: сучасні виклики для України.

Керівник секції – Надзвичайний і Повноважний Посол, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв Роман Безсмертний.

Секція 3. Міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна.

Керівник секції – Надзвичайний і Повноважний Посланник, кандидат технічних наук, доцент, Почесний професор Київського національного університету культури і мистецтв Петро Андрієнко.

Секція 4. Сучасне міжнародне право: стан та перспективи розвитку.

Керівник секції – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв Катерина Важна.

Секція 5. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Керівник секції – Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент, докторант Академії фінансового управління Сергій Рибак.

Секція 6. Суспільні комунікації та лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності.

Керівник секції – доктор філологічних наук, професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв Оксана Гарачковська.

Секція 7. Соціологія міжнародних відносин, соціологічні дослідженні в галузі міжнародних відносин.

Керівник секції – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.

Секція 8. Міжнародні медіакомунікації та комунікативні технології.

Керівник секції – Заслужений працівник культури України, член Спілки журналістів України, доцент кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв Віктор Рибаченко.

ukrisv12

ukrisv12

ukrisv12

Свої доповіді презентували представники Київського національного університету культури і мистецтв, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ПВНЗ «Київський університет культури», Київського університету ім. Бориса Грінченка, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету, Національного університету цивільного захисту України, Університету державної фіскальної служби України, Національної академії державного управління при Президентові України, Міжрегіональної Академії управління персоналом, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київського міжнародного університету, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Дипломатичної академії України при МЗС України, Національної академії прокуратури України, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Академії фінансового управління, Університету сучасних знань, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного автомобільно-дорожного університету, Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Одеської національної юридичної академії, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Національного університету «Львівська політехніка», Одеської державної академії будівництва та архітектури, Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва, Львівської національної академії мистецтв, Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Інституту соціології НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інституту всесвітньої історії НАН України.

ukrisv14

Ознайомитися із переліком доповідей можна за посиланням.

Усі матеріали конференції опубліковані у збірнику наукових статей «Україна і Світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин».