ФАКУЛЬТЕТ ТІК ТОК

РЕЄСТРАЦІЯ

ПОПЕРЕДНЄ ЗАРАХУВАННЯ

 

   

  ФАКУЛЬТЕТ ТІК ТОК

   
   

  ЗМІ про факультет Тік Ток

    https://showbiz.fakty.ua/385071-mihail-poplavskij-otkryl-fakultet-tiktok
    https://www.rbc.ua/ukr/styler/poplavskiy-fakultet-tiktok-zadavat-sovremennye-1632296312.html
    https://ukranews.com/ua/news/803897-fakultet-tiktok-lamaye-stereotypy-myhajlo-poplavskyj
    https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/poplavskij-pro-universitet-tiktok-tse-kosmos-i-velika-perspektiva.htm
    http://osvita.ua/consultations/84782/