Головна – Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури - Київський Університет Культури

Умови вступу

Київський університет культури оголошує прийом до аспірантури для підготовки здобувачів освітнього ступеня доктора філософії!
Реєстрація
Прийом студентів, які здобули ступінь магістра або спеціаліста за спеціальностями:
  • 021
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
   іспит з іноземної мови;
   іспит зі спеціальності;
   наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
  • 041
   Готельно-ресторанна справа
   іспит з іноземної мови;
   іспит зі спеціальності;
   наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
  • 281
   Публічне управління та адміністрування
   іспит з іноземної мови;
   іспит зі спеціальності;
   наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
  • 061
   Журналістика
   іспит з іноземної мови;
   іспит зі спеціальності;
   наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
  • 042
   Туризм
   іспит з іноземної мови;
   іспит зі спеціальності;
   наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
  • 291
   Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
   іспит з іноземної мови;
   іспит зі спеціальності;
   наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якої передбачає присудження ступеня доктора філософії.

Термін навчання – 4 роки.

  • На основі здобутого ступеня бакалавра
  • Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) та фаховий іспит (КУК) + мотиваційний лист.
  • На основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
  • Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови (КУК) (на вибір вступника) та фаховий іспит + мотиваційний лист
  • На основі здобутого ступеня бакалавра
  • Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) та фаховий іспит (КУК) + мотиваційний лист.
  • На основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
  • Магістерський тест загальної навчальної компетентності (УЦОЯО) або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови (КУК) (на вибір вступника) та фаховий іспит + мотиваційний лист
Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву особисто, в паперовій формі, до Приймальної комісії, та оригінали документів:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і одаток до нього;
До заяви, поданої в паперовій формі, додається:
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчена копія трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають до аспірантури без відриву від виробництва);
 • медична довідка за формою № 086-о (оригінал);
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).
Зв'язатись
Заповни форму і наші консультанти швидко та якісно нададуть тобі будь-яку інформацію зручним для тебе способом комунікації.

  Консультація
  Заповни форму і наші консультанти швидко та якісно нададуть тобі будь-яку інформацію зручним для тебе способом комунікації.