Вступ до Магістратури

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

Для вступників на рівень «Магістр»
Код Спеціальність Спеціалізація Іспити в Київському університеті культури
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво

Іноземна мова

Фахове випробування

Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти Іспит в Київському університеті культури
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Кіно, – телемистецтво
Іноземна мова
01 липня
Фахове випробування
Фотомистецтво
026 Сценічне мистецтво Театральне мистецтво (Режисура естради і масових свят)
Театральне мистецтво (Акторське мистецтво, Режисура драматичного театру)
024 Хореографія Хореографія
022 Дизайн Дизайн (за видами)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент шоу-бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент модельного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного сервісу)
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризмознавство
051 Економіка Економіка підприємства
061 Журналістика Журналістика
Реклама
Зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
034 Культурологія Культурологія
Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти
081 Право Право Іноземна мова Фахове випробування

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ!
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-228 від 30.04.2020 р. «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», що набрав чинності з 16 січня 2020 р., яким змінено Закон України «Про вищу освіту», зокрема в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), Київський університет культури не буде проводити додаткові фахові вступні випробування для вступників даної категорії. Відповідні зміни будуть внесені до Правил прийому до Київського університету культури після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році.

Реєстрація вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) розпочинається з 09:00 12 травня та закінчується о 18:00 5 червня 2020 року.

Вступники у терміни, відведені для реєстрації, надсилають на електронну адресу: kuk_kiev@ukr.net скановані копії (фотокопії):

• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок);
• документа, що посвідчує особу;
• облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
• документа про здобутий ступінь вищої освіти(освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
• медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
• фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
• довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові вступника.

У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності) вступника.

Телефони для консультацій: (044) 285-00-36; (044) 284-63-40; (044) 284-63-85